Folkemusikkarkivet i Buskerud

Her kan du søke i lyd- og videosamlinga:       Kontakt arkivet:

Historikken

Da Buskerud Folkemusikklag ble dannet i 1985 vokste snart tanken fram om å opprette et eget arkiv for folkemusikken.
I 1986 stilte Sigdal- og Eggedal museum kontorplass til disposisjon for Buskerud Folkemusikklag, og samme år fikk museet status som distriktsmuseum med folkemusikk som spesialfelt. Dette ga fart til arbeidet med å få til et folkemusikkarkiv for Buskerud fylke – som et av de første i landet – og i 1987 ble det ansatt folkemusikkonsulent på heltid for å ta seg av innsamlingsarbeide, registrering, katalogisering, arkivering og formidling av folkemusikken i fylket. Folkemusikkarkivet har i dag kontorer og arkiv i Folkemusikksenteret på museumsområdet.

Samlingene

Folkemusikkarkivet har ca. 17000 registrerte lydopptak (musikkavsnitt), og et stort antall innsamlet materiale, anslått ca 25-30000 opptak totalt. I tillegg er det et omfattende arkiv med bilder, film, avisartikler, noter og gjenstander. Her finnes også bibliotek på nær 500 titler av bøker/tidsskrift relatert til folkekultur (sang, musikk, dans, eventyr, sagn, folkekunst) og lokalhistorisk litteratur. Arkivet rommer også et av landets største samling av publiserte CD’er med folkemusikk (over 1000).

Besøk/henvendelser

Vi anbefaler å gjøre avtale i forkant dersom det er særskilte temaer du er interessert i.

Ønsker du kopier fra samlingene, er det meste tilgjengelig for dette.
Du kan få lyd- og filmkopier i fysisk format (CD og DVD) eller som digitale filer.

For mer informasjon, kontakt oss 912 44 330/ post@folkemusikksenteret.no